Ποιοί Είμαστε

Η θεογνωσία δεν έρχεται ως καρπός εξωτερικής ησυχίας, όσο χρήσιμη και αν είναι αυτή για την απόκτησή της. Ούτε ο ησυχασμός περιορίζεται στην εξωτερική ησυχία. Η ησυχία του ορθόδοξου ησυχασμού δεν είναι θεωρητική αλλά καθυπερβολήν εμπειρική κατάσταση. Προϋποθέτει την τήρηση των εντολών και την καλλιέργεια των αρετών. Σκοπός αυτού του Ιστολογίου είναι η συζήτηση των μελών του γύρω από πνευματικά θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου